Zinnias (Annual)

Obedient Plant (Perennial)

White Phlox (Perennial)

Love lies Bleeding (Annual)

Pink Phlox (Perennial)

Snow on the Mountain (Annual)

Black Eye Susan (Perennial)

        Sedums  (perennial)

Coxcomb (Annual)

Sunflowers (Annual)

         Mums (perennial)